Python小甲鱼猜数字完整版代码!

方法一:

代码:

num=input ("来设定游戏次数:")
num = int (num)
num=num-1
import random
secret = random.randint(1,10)
temp = input ("来猜一下我心中的数字吧!:")
guess = int (temp)
if guess == secret:
     print ("你是我肚子里的蛔虫吗?")
     print ("猜中也没有奖励哦!?")
else:
     if guess>secret:
       print("猜大了哦!")
     else:
       print ("猜小了哦!")
while guess != secret and num>0:
   temp = input ("猜错了哦 在猜一下吧!!:")
   guess = int (temp)
   num=num-1
   if guess > secret :
     print("猜大了哦!")
   if guess < secret:
     print("猜小了哦!")
   if guess == secret:
     print ("你是我肚子里的蛔虫吗?")
     print ("猜中也没有奖励哦!?")
     break
print("游戏结束了!")

 

 

方法二 :求找错

sui2=input("设定次数")
sui2=int(sui2)
sui2=sui2-1
import random
sui=random.randint(1,10)
temp=input("猜数字")
cai= int(temp)
if cai==sui:
  print("对了1")
else:
  if cai>sui:
    print("大了")
  else:
    print("小了")
while cai!=sui and sui2>0:
  temp=input("错了重新猜数字")
  cai= int(temp)
  sui2=sui2-1
  if cai==sui:
    print("对了2")
  else:
    if cai>sui:
      print("大了")
    else:
      print("小了")

print("游戏结束")
    


文件名称:Py小甲鱼代码

更新日期:2018年10月11日

作者信息:乔越

提示:下载后请检查MD5值,欢迎捐赠本站以及广告合作!

下载地址:点击下载 【文件大小:1mb】

未经允许不得转载:乔越博客 » Python小甲鱼猜数字完整版代码!

赞 (0) 打赏

评论 0

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏